Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lăk, tỉnh ðăk Lă

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC

LÀM TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN LĂK

2.1. GIỚI THIỆU VỀ PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ

HỘI HUYỆN LĂK

2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của PGD

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lắk được thành lập theo

Quyết định số 177/Qð-HðQT ngày 15/10/2003 của Chủ tịch HðQT

NHCSXH trực thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh ðăk Lăk. Qua hơn

10 năm hoạt động và trưởng thành, PGD NHCXH huyện Lắk đã góp

phần đáng kể cải thiện đời sống, giải quyết việc làm của hộ nghèo và

các đối tượng chính sách khác trên địa bàn bằng nguồn vốn tín dụng

ưu đãi của Chính phủ theo Nghị định 78/2002/Nð-CP ngày

04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Góp phần cùng với Cấp ủy,

Chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo

và giải quyết việc làm, ổn định kinh tế – xã hội trên địa bàn trong

những năm qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY