Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân – Thành phố Đà Nẵng

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG

NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG

TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - CHI

NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng

TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng

2.1.2. Cơ cấu t chức quản ý của Ngân hàng TMCP Quốc

Dân - Chi nhánh Đà Nẵng

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP

Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian qua

a. Hoạt động huy động vốn

Tình hình huy động vốn của NCB – Chi nhánh Đà Nẵng trong

3 năm 2013 - 2015 không ngừng tăng trưởng. Điều này cho thấy khả

năng huy động vốn của chi nhánh ngày càng tăng và có hiệu quả cao

qua các năm, giúp cho chi nhánh đảm bảo khả năng thanh khoản mà

không cần nhờ đến sự hỗ trợ của Hội sở chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY