Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác thẩm ñịnh tài chính dự án ñầu tư tại Ngân hàng TMCP Bản Việt

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ðỊNH TÀI CHÍNH

DỰ ÁN ðẦU TƯ TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG

TMCP BẢN VIỆT

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy

2.1.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Bản Việt

những năm gần đây

a. Tình hình huy động vốn

Huy động vốn là một trong những mãng kinh doanh chính của

VCCB, hệ thống luôn xác định huy động vốn là cơ sở đảm bảo cho hoạt

động kinh doanh của ngân hàng phát triển.

Trong những năm quaVCCB luôn chú trọng đến công tác huy

động vốn, để gia tăng nguồn vốn huy động, hệ thống không ngừng nâng

cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, hình thức và biện

pháp huy động, giao kế hoạch tới từng phòng ban, từng cán bộ nhân viên.

Với những chính sách ưu việt, VCCB đã đạt được những con số khả

quan, được thể hiện qua bảng sau:

b. Tình hình cho vay

ðây là hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất cho hệ thống. ðể

tăng dư nợ, VCCB đã mở rộng đầu tư tín dụng cho mọi thành phần kinh

tế, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhắm tới các dự

án có tính khả thi cao, mở rộng địa bàn hoạt động. Với những nỗ lực của

Ban điều hành và cùng toàn thể cán bộ nhân viên, VCCB đã đạt được

những kết quả sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY