Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI SẢN BẢO

ĐẢM TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH

SƠN – TP.ĐÀ NẴNG

2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển

Agribank chi nhánh Ngũ Hành Sơn

a. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Quận Ngũ Hành

Sơn – TP. Đà Nẵng

b. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn– Đà Nẵng

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, quản lý

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi

nhánh Quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua (2013-2015)

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI SẢN BẢO

ĐẢM TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI

AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNG

2.2.1. Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Chinhánh

2.2.2. Chính sách thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay

của Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

a. Danh mục tài sản bảo đảm tiền vay khách hàng doanhnghiệp

Tài sản bảm đảm tiền vay của khách hàng doanh nghiệp tại

Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng gồm có: Hợp

đồng tiền gửi; Bất động sản gồm có quyền sử dụng đất, quyền sử

dụng đất và tài sản gắn liền trên đất; Động sản gồm có phương tiện

vận tải như xe ô tô, các xe máy chuyên dùng như xe tải, xe đầu kéo,

xe sơ mi romooc, tàu biển, dây chuyền máy móc thiết bị, hàng hóa

trong kho; Tài sản hình thành trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY