Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam

1.3.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư

Các nội dung chính khi thẩm định tài chính DAĐT bao gồm:

a. Thẩm định nguồn vốn đầu tư của dự án

- Thẩm định tổng vốn đầu tư của dự án

+ Khái niệm và cơ cấu tổng mức vốn đầu tư.

+ Thẩm định tổng mức vốn đầu tư.

- Thẩm định cơ cấu nguồn vốn của dự án

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án.

+ Thẩm định nguồn tài trợ dự án.

- Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ của dự án

b. Thẩm định hiệu quả của dự án đầu tư

b1. Thẩm định dự trù doanh thu – chi phí của dự án đầu tư9

Thẩm định dự trù doanh thu:

- Các nguồn doanh thu.

- Thẩm định doanh thu dự án.

Thẩm định chi phí:

- Các loại chi phí.

- Thẩm định chi phí dự án.

b2. Thẩm định tỷ suất chiết khấu

- Khái niệm tỷ suất chiết khấu.

- Cách xác định TSCK: đối với chủ đầu tư, đối với ngân hàng

b3. Thẩm định dòng tiền hàng năm của dự án đầu tư

- Khái niệm dòng tiền, cách xác định dòng tiền của DAĐT

- Thẩm định dòng tiền của dự án đầu tư

b4. Thẩm định và phân tích các tiêu chí đánh giá hiệu quả tài

chính của dự án

Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng (NPV – Net Present Value)

Chỉ tiêu suất sinh lời nội bộ (IRR - Interal rate of Return)

Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (PP)

Chỉ số khả năng sinh lời (PI - Profitability Index)

Chỉ tiêu cân đối lợi ích – chi phí (B/C)

Chỉ tiêu điểm hòa vốn (BP)

b5. Thẩm định khả năng trả nợ

Ngân hàng dựa theo kế hoạch khấu hao, bảng dự trù doanh thu

và chi phí của dự án để thẩm định khả năng trả nợ hàng năm, từ đó

xác định bảng cân đối khả năng trả nợ và tính tỷ lệ đảm bảo khả năng

trả nợ hàng năm của dự án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY