Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản trong cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

12.2. Các nguyên tắc thẩm định giá bất động sản

1.2.3. Các phương pháp thẩm định giá bất động sản

trong cho vay tại các Ngân hàng thương mại

a. Phương pháp so sánh

v Khái niệm: là phương pháp TĐG tài sản dựa trên cơ sở sử

dụng các số liệu phản ánh các giao dịch mua bán của tài sản tương tự

trên thị trường, là cách ước tính giá trị của tài sản cần TĐG thông

qua so sánh với mức giá của các tài sản tương tự trên thị trường đã

được mua bán.

v Nguyên tắc áp dụng

v Các trường hợp áp dụng

v Các bước tiến hành

v Những ưu điểm và hạn chế của phương pháp so sánh

b. Phương pháp chi phí

v Khái niệm: Là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chi

phí tái tạo lại hoặc chi phí thay thế tài sản tương tự với tài sản TĐG.

v Nguyên tắc áp dụng

v Các trường hợp áp dụng

v Các bước tiến hành

v Những ưu điểm và hạn chế của phương pháp chi phí

c. Phương pháp thu nhập

v Khái niệm: Phương pháp thu nhập là phương pháp thẩm

định giá dựa trên cơ sở chuyển đổi các dòng thu nhập ròng trong

tương lai có thể nhận được từ việc khai thác tài sản thành giá trị hiện

tại của tài sản (quá trình chuyển đổi này còn được gọi là quá trình

vốn hóa thu nhập) để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần TĐG.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY