Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế NK tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Quản lý khai thuế tại cơ quan hải quan là quá trình công chức

Hải quan tiếp nhận hồ sơ hải quan, kiểm tra các tiêu chí khai báo liên

quan đến việc tính thuế NK (giá tính thuế NK, thuế suất thuế NK, mã

số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa.), kiểm tra sự phù hợp giữa các loại

chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan và việc khai báo của doanh nghiệp,

đăng ký tờ khai cho doanh nghiệp; xác định chính xác số thuế phải

nộp thông qua công tác kiểm tra thực tế hàng hóa; ra quyết định ấn

định thuế nếu xác định doanh nghiệp khai báo chưa chính xác hoặc

không trung thực; thực hiện công tác kế toán theo dõi thu nộp tiền

thuế của đối tượng nộp thuế.

Quản lý nộp thuế là quá trình cơ quan Hải quan thực hiện các

phương pháp, biện pháp theo dõi, đánh giá, quản lý, đôn đốc thu hồi

nợ thuế đảm bảo thu đủ và kịp thời tiền thuế vào NSNN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY