Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nôn

1.2. QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN ĐỊA PHƢƠNG

1.2.1. Khái niệm quản lý chi thường xuyên NSNN địa phương

Quản lý chi NSNN địa phương cho chi thường xuyên là sự tác

động liên tục, có tổ chức, định hướng mục tiêu vào quá trình lập dự

toán; phân bổ dự toán; chấp hành dự toán; kiểm tra, kiểm soát, thanh

toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên từ NSĐP nhằm đạt

được mục tiêu sử dụng ngân sách một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu

quả cho phát triển kinh tế - xã hội và ổn định kinh tế, chính trị, văn

hoá, xã hội.

1.2.2. Mục tiêu quản lý chi thường xuyên NSNN địa phương

Mục tiêu trong việc điều hành NSNN nói chung hay quản lý

chi thường xuyên NSNN nói riêng, đó chính là thúc đẩy nền kinh tế

tăng trưởng bền vững trong điều kiện sử dụng nguồn lực hiệu quả,

tiết kiệm, thực hiện công bằng xã hội và đảm bảo các mục tiêu chính

trị xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại.

1.2.3. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN địa phương

- Mọi khoản chi từ NSNN chỉ có thể trở thành hiện thực khi và

chỉ khi khoản chi đó nằm trong cơ cấu chi theo dự toán đã được cơ

quan có thẩm quyền ở địa phương xét duyệt và thông qua.

- Mọi nhu cầu chi thường xuyên dự kiến cho năm kế hoạch

nhất thiết phải được xác định trong dự toán kinh phí từ cơ sở, thông

qua các bước xét duyệt của các cơ quan quyền lực Nhà nước từ thấp

đến cao. Quyết định cuối cùng cho dự toán chi thường xuyên của

NSĐP thuộc về HĐND địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY