Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH

HUYỆN PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN PHÚ NINH TỈNH QUẢNG NAM

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

Phú Ninh là một trong những huyện đồng bằng và thuộc

vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam. Tổng diện tích tự nhiên

là 25.152ha. Toàn huyện có 10 xã và 1 thị trấn.

2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội

Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế theo đường

lối đổi mới, với sự nỗ lực vượt bậc của cấp uỷ, chính quyền và toàn

dân, nền kinh tế của huyện đã có những chuyển biến tích cực. Giá trị

sản xuất của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ - thương

mại đều tăng, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch, đời sống của đại bộ

phận dân cư đã được cải thiện từ sau khi huyện được thành lập cho đến nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY