Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đắk Nông

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI

HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG

2.1. KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Agribank

Đắk Nông

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Agribank Đăk Nông

2.1.3. Các hoạt động chính

2.1.4. Tình hình hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSNB ĐỐI VỚI HOẠT

ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI

AGRIBANK CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG

2.2.1. Quy trình hoạt động cho vay khách hàng doanh

nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

a. Sơ đồ quy trình cho vay

Quy trình cho vay là mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận

nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết

định cho vay, giải ngân và thanh lý hợp đồng. Tất cả các quy trình

cho vay của Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Nông được thể hiện ở sơ đồ sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY