Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN

DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIÊP TẠI

VIETINBANK ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG

VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

a. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của

ngành Ngân hàng Việt Nam. Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn

quốc với 01 Sở giao dịch, 151 Chi nhánh và trên 1000 Phòng giao

dịch/ Quỹ tiết kiệm.

Là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO

9001:2000. Hiện nay, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh của Ngân

hàng TMCP Công Thương Việt Nam là “Joint Stock Commercial

Bank for Industry and Trade of Vietnam”, viết tắt là Vietinbank.

b. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà

Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng)

Ngày 03/07/2009, NHNN nước ký quyết định số 14/GP-NHNN

thành lập và hoạt động Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, do

vậy chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng được đổi thành chi

nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà

Nẵng, là một chi nhánh lớn của ngân hàng Công thương Việt Nam tại

Miền Trung, có trụ sở chính đóng tại 172 Nguyễn Văn Linh, quận

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY