Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của cho vayhộ nghèo

a. Xét về mặt kinh tế

- Về phía hộ nghèo

Chỉ tiêu đánh giá công tác cho vay của ngân hàng đối với hộ

nghèo được thể hiện ở doanh số vay, trả gốc và lãi đúng hạn, tỷ lệ nợ

quá hạn thấp, rủi ro trong sử dụng vốn thấp.

Công tác cho vay đối với người nghèo cũng được đánh giá thông

qua tiêu chí: mức sống của hộ nghèo, nếu mức sống hộ nghèo được cải

thiện tốt, thì hiệu quả cho vay tốt.

Lũy kế số hộ thoát nghèo lớn, cũng là một tiêu chí để đánh giá

hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo qua cả một thời gian.

- Về phía ngân hàng

Các chỉ tiêu về mặt kinh tế thể hiện qua các nội dung như: quy

mô tín dụng, chất lượng tín dụng, quy mô thu nhập và chi phí cảu ngân

hàng, mức độ đáp ứng nhu cầu về vốn, khả năng tiếp cận nguồn vốn ưuđãi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY