Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác bảo đảm tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- CN Hải Châu

Chính sách bảo đảm tín dụng trong cho vay HKD tại Agribank

CN Hải Châu được thực hiện phù hợp dựa trên sự chỉ đạo chung của

Chính Phủ, các quy định và hướng dẫn của NHNN và NHNo&PTNT

Việt Nam, cụ thể bao gồm những văn bản sau:

- Nghị định số 178/1999/ NĐ-CP ngày 29/12/1999 về bảo đảm

tiền vay của các tổ chức Tín dụng của Thủ tướng Chính Phủ.

- Nghị định số 85/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ

sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ về BĐTV của

các TCTD

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006

về giao dịch bảo đảm.

- Nghị định số 08/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao

dịch BĐ.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của CP về công chứng, chứng thực.

- Quyết định số 66/QĐ-HĐQT-KHDN ngày 22/01/2014 của Hội

đồng thành viên Agribank quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ

thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY