Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Kết quả cơ bản chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn

2006-2010: hầu hết các mục tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm nhanhtừ 26,65% năm 2006 giảm còn

12,21% năm 2010 (theo chuẩn nghèo áp dụng giai đoạn 2006-2010)

nhưng khu vực nông thôn miền núi giảm từ 52,17% xuống còn 32,78%,

chưa đạt mục tiêu chương trình.

- Trong giai đoạn 2010-2013, tỉnh tiếp tục triển khai và ban

hành mới nhiều cơ chế, chính sách giảm nghèo đặc thù góp phần hỗ trợ

giảm nghèo nhanh và bền vững tập trung vào những huyện, xã có tỷ lệ

hộ nghèo cao mà chủ yếu là ở các 9 huyện miền núi.Chương trình có nội

dung chủ yếu tiếp tục hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản

xuất và dân sinh ở các huyện nghèo, xã nghèo theo tiêu chí xây dựng

nông thôn mới. Ngoài ra còn có các chương trình khác như giải quyết

việc làm, giáo dục, y tế, tín dụng ưu đãi, khuyến nông, hỗ trợ pháp lý

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY