Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNHĐỊNH

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.2. Khái quát tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội

2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân ảnh

hưởng đến công tác An sinh xã hội

* Thuận lợi:

Từ truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc,

thực hiện đường lối Đổi mới, từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước

ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện công ASXH, coi đây

vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định

chính trị, kinh tế - xã hội. Sự hỗ trợ quý báu của các quốc gia và tổ

chức quốc tế trong phát triển kinh tế, và công tác xã hội.

Hệ thống thể chế, pháp luật về ASXH ngày càng được hoàn

thiện hơn, đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng trong điều chỉnh

các quan hệ xã hội.

Hệ thống BHXH được quan tâm phát triển với nội dung và

hình thức ngày càng phong phú, nhằm chia sẻ rủi ro và trợ giúp thiết

thực cho những người tham gia. BHXH được triển khai đồng bộ với

3 loại hình là: bảo hiểm bắt buộc (BHXH và BHYT), bảo hiểm tự

nguyện và BHTN. Số người tham gia bảo hiểm tăng nhanh. Đặc biệt,

đã thực hiện chính sách BHYT miễn phí cho trẻ em đến 6 tuổi, một

số đối tượng chính sách, người nghèo và hỗ trợ BHYT cho các hộ

cận nghèo.v.v.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY