Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện Báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ Phần Dược Danapha

2.2. THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

2.2.1. Các báo cáo dự toán tại Danapha

a. Mục tiêu của báo cáo

Báo cáo dự toán giúp thể hiện các dự toán, các ước tính

của doanh nghiệp thành các bảng số liệu. Từ đó theo dõi việc lập

và thực hiện kế hoạch được rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Các báo

cáo dự toán còn mang lại lợi ích cho nhà quản lý trong việc ra quyết

định như quyết định tài trợ, quyết định điều hành.

b. Nguyên tắc và yêu cầu khi lập dự toán

c. Quy trình lập dự toán

d. Các báo cáo dự toán tại Danapha

d1. Báo cáo dự toán doanh thu và tiêu thụ

Báo cáo dự toán này bao gồm báo cáo dự toán tiêu thụ, báo

cáo dự toán doanh thu toàn Công ty theo cơ cấu sản phẩm, theo kênh

phân phối; và báo cáo dự toán doanh thu, chi phí tại từng chi nhánh.

Lập báo cáo dự toán tiêu thụ

Dựa vào tình hình thị trường và định hướng phát triển, Ban

Tổng giám đốc xây dựng mục tiêu năm 2013 là 300 tỷ, tỷ lệ doanh

thu tiêu thụ của các nhóm hàng, doanh thu mục tiêu của bao tiêu trên

30 tỷ và doanh thu xuất khẩu mục tiêu trên 20 nghìn USD.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY