Tóm tắt Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm may mặc trên thị trường nội địa tại Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

1.2. TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

1.2.1. Nghiên cứu nhu cầu khách hàng và sự khác biệt hoá

về nhu cầu khách hàng.

1.2.1.1. Nhu cầu khách hàng

 Khái niệm nhu cầu khách hàng: Nhu cầu khách hàng là

những mong muốn, sự cần thiết hay khao khát mà có thể sẽ ñược thoả

mãn bằng các ñặc tính của sản phẩm hay dịch vụ.

 Vai trò của yếu tố nhu cầu khách hàng: Công tác lắng nghe,

nhận thức và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng là một hoạt ñộng rất

quan trọng và là cơ sở của các quyết ñịnh chiến lược của các nhà

quản trị cấp cao

1.2.1.2. Khác biệt hoá về nhu cầu khách hàng.

Khác biệt hóa theo khách hàng có thể ñược ñịnh nghĩa như

là những sản phẩm và dịch vụ ñại trà với nhiều kích cỡ cho một

loại sản phẩm hay dịch vụ nào ñó và liên quan ñến việc xây dựng

ñược ñiều chỉnh của một sự chào bán ñến khách hàng dựa vào

thông tin phản hồi riêng lẻ của khách hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY