Tóm tắt Luận văn Hình thức Di chúc theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2005

MỤC LỤC

STT TÊN MỤC Trang

Lời cam đoan

Danh mục các thuật ngữ viết tắt

Mở đầu 1

CHưƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỪA KẾ THEO

DI CHÚC VÀ HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC

1.1 Những vấn đề pháp lý cơ bản về thừa kế theo di chúc 6

1.1.1 Một số vấn đề cơ bản về di chúc 6

1.1.2 Thừa kế theo di chúc 12

1.2 Những vấn đề lý luận chung về hình thức di chúc 15

1.2.1 Khái niệm hình thức của di chúc 15

1.2.2 Vai trò của hình thức di chúc đối với việc thực hiện pháp luật vềthừa kế16

1.2.3 Yêu cầu và các nhân tố tác động đến quy định pháp luật về hình

thức của di chúc18

1.3 Hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật một số

nước trên thế giới23

1.3.1 Quy định về hình thức của di chúc theo Bộ luật dân sự của nước

Cộng hòa Pháp23

1.3.2 Quy định về hình thức di chúc theo Bộ luật dân sự Nhật Bản 25

1.3.3 Quy định của Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan về hình thức

của di chúc26

1.2.4 Quy định về hình thức di chúc theo pháp luật Hoa Kỳ 27

Kết luận Chương 1 32

CHưƠNG 2

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VỀ

HÌNH THỨC DI CHÚC Ở VIỆT NAM2

2.1 Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ Luật Hồng Đức 33

2.2 Hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật thời Phápthuộc35

2.3 Hình thức của di chúc theo pháp luật Việt Nam trước năm200536

2.3.1 Hình thức của di chúc theo quy định của Pháp lệnh Thừa kế năm199036

2.3.2 Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự 1995 38

2.4 Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 41

2.4.1 So sánh các quy định pháp luật về hình thức di chúc theo Bộ luật

dân sự 1995 và những sửa đổi, bổ sung năm 200541

2.4.2 Những bất cập, hạn chế trong việc áp dụng các quy định pháp luật

về hình thức của di chúc44

Kết luận Chương 2 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY