Tóm tắt Luận văn Hình phạt tiền trong luật hình sự Việt Nam và việc áp dụng hình phạt này ở nước ta hiện nay (Trần Lệ Trinh)

Chương 2

Hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 19998

2.1. Những quy định mới của hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1999 so với

Bộ luật Hình sự năm 1985

2.1.1. Về phạm vi, điều kiện áp dụng hình phạt tiền

So với Bộ luật Hình sự năm 1985 thì phạm vi áp dụng hình phạt tiền quy định tại khoản 2

Điều 30 Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được mở rộng hơn đối với các tội xâm phạm trật tự

quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính nhằm phát huy ưu điểm về tính

đa dạng của hệ thống hình phạt và thể hiện chính sách hình sự tiến bộ của Nhà nước ta.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 30 Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng đã xác định rõ ràng việc áp

dụng hình phạt tiền trong trường hợp nào là hình phạt chính và trường hợp nào là hình phạt bổ

sung, là căn cứ rõ ràng cho việc vận dụng hình phạt tiền trong thực tiễn xét xử của các cơ quan

tư pháp, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo hiệu quả của hình phạt tiền.

2.1.2. Về số lượng các điều luật có quy định hình phạt tiền

Nghiên cứu một cách khái quát về Bộ luật Hình sự năm 1999, chúng ta thấy, cùng với quy định

mở rộng phạm vi và xác định rõ ràng các trường hợp áp dụng hình phạt tiền tại Điều 30 thì số lượng

các điều luật có quy định về hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng tăng lên đáng kể

so với Bộ luật năm 1985.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY