Tóm tắt Luận văn Hình phạt tiền trong luật hình sự Việt Nam và việc áp dụng hình phạt này ở nước ta hiện nay

Mục đích của hình phạt được xem là kết quả cuối cùng mà Nhà nước mong muốn đạt được khi quy định hình phạt trong luật hình sự cùng như khi áp dụng chúng trên thực tế.

Khi xác định mục đích của hình phạt. Điẻu 27 Bộ luật Hình sự nãm 1999 quy định: "Hình phạt không chỉ nhỏm trừng trị người phạm tội mà còn nhằm cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội. tuân theo pháp luật và các quỵ tắc của cuộc sóng xã hội chù nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhầm mục đích giáo dục người khác rón trọng pháp luật, dấu tranh chóng và phòng ngừa tội phạm".

Theo đó hình phạt được xác định có ba mục đích chính:

- Mục đích trừng trị và cải tạo. giáo dục người phạm tội. ngăn ngừa họ phạm tội mới:

- Mục đích ngăn ngừa những người "không vững vàng” trong xà hội phạm tội:

- Mục đích giáo dục các thành viên khác trong xă hội nâng cao ý thức pháp luật, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng ngừa và chong tội phạm.

Hay nói cách khác hình phạt có mục đích phòng ngừa riêng và mục đích phòng ngừa chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY