Tóm tắt Luận văn Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO - Pháp luật của một số nước và thực tiễn ở Việt Nam

Chương 2: HIỆP ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP

ĐỐI KHÁNG CỦA WTO VÀ PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC

2.1. HIỆP ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI

KHÁNG CỦA WTO

2.1.1. Tổng quan chung về Hiệp định SCM

Hiệp định đầu tiên về trợ cấp có hiệu lực năm 1979 và chỉ có một

số lượng hạn chế thành viên của GATT tham gia ký kết. Trong giai

đoạn cuối của Vòng đàm phán Uruguay (1986-1994), Hiệp định SCM

ra đời và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995.

2.1.2. Trợ cấp và biện pháp đối kháng

2.1.2.1. Trợ cấp

Theo Điều 1 Hiệp định SCM, trợ cấp được coi là tồn tại nếu có sự

đóng góp tài chính của Chính phủ hoặc một cơ quan công cộng trên

lãnh thổ của một Thành viên và đem lại lợi ích cho đối tượng được nhận

trợ cấp. Từ đó Hiệp định phân loại thành 3 loại trợ cấp dựa trên tác

động đối với thương mại của chúng: trợ cấp bị cấm, trợ cấp có thể đối

kháng và trợ cấp không bị đối kháng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY