Tóm tắt Luận văn Hiệp định TRIPS/WTO và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG I: WTO VÀ HIỆP ĐỊNH TRIPS. .

1.1. Tổ chức thƣơng mại thế giới và quá trình gia nhập của Việt Nam . .

1.1.1. Bối cảnh ra đời và một số nội dung cơ bản của Tổ chức thươn g mại thếgiới..

1.1.2. Quá trình gia nhập của Việt Nam vào WTO.

1.2. Hiệp định TRIPS trong hệ thống các hiệp định của WTO. .

1.2.1. Hệ thống các hiệp định của WTO và vị trí của Hiệp định TRIPS trongWTO ..

1.2.2. Những nội dung cơ bản của Hiệp định TRIPS.

1.2.3. So sánh các quy định của Hiệp định TRIPS với các quy định tương ứng

của Wipo về quyền SHTT..

CHƢƠNG II: YÊU CẦU CỦA TRIPS/WTO ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT QUỐC

GIA THÀNH VIÊN VỀ SHTT VÀ CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỚI WTO

VỀ VẤN ĐỀ NÀY. .

2.1. Yêu cầu của TRIPS/WTO đối với pháp luật quốc gia thành viên về SHTT . .

2.1.1. Yêu cầu của TRIPS/WTO đối với pháp luật quốc gia thành viên về SHTT..

2.1.2. Yêu cầu cụ thể của Hiệp định TRIPS đối với việc thực thi quyền SHTT..

2.2. Các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về SHTT trong hệ thống các

cam kết quy chế thành viên. .2.2.1. Cam kết của Việt Nam với WTO về SHTT .

2.2.2. Vị trí của cam kết về SHTT trong hệ thống các cam kết gia nhập WTO

của Việt Nam ..

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY