Tóm tắt Luận văn Hệ thống chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945 - 1954)

Cùng với quá trình trưởng thành của Đảng, Mặt trận cũng trải qua những thăng trầm, tồn tại và phát triển cùng với phong trào cách mạng. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đã không chỉ đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Đảng cộng sản trong vấn đề tập hợp lực lượng mà nó còn thể hiện rõ sự phát triển chín muồi của Mặt trận tạo bệ đỡ cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám. Đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự lớn mạnh của Mặt trận đã dẫn đến sự ra đời của một Nhà nước mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám với sự ra đời của Nhà nước Dân chủ không chỉ đưa nhân dân ta thoát khỏi ách ngoại xâm và thân phận nô lệ mà nó đã tạo dựng nên một hệ thống chính trị mới chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY