Tóm tắt Luận văn Hệ động lực học dạng phương trình sai phân bậc nhất

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm

hai chương.

Mở đầu

Giới thiệu cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài, mục

đích của đề tài, nội dung và một số vấn đề khác theo quy định.

Chương 1. Sơ lược về phương trình sai phân

Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về phương trình sai

phân, sai phân hữu hạn của hàm số một biến thực, phương trình sai

phân bậc nhất.

Chương 2. Hệ động lực học dạng phương trình sai phân bậcnhất

Trong chương 2, luận văn giới thiệu về điểm cân bằng trong

hệ động lực học, sơ đồ bước cầu thang, sơ đồ mạng nhện cũng như

nghiệm số của phương trình sai phân. Ngoài ra, tiêu chuẩn tiệm cận

gần đúng của điểm cân bằng, các định nghĩa về điểm định kì và chu

trình, lưu vực hấp dẫn và sự ổn định toàn cục cũng được khái quát

trong chương 2.

Kết luận

Nêu tóm tắt những kết quả mà luận văn đạt được

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY