Tóm tắt Luận văn Hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC HỦY HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 5

1.1. Một số vấn đề lý luận chung về hủy hôn nhân trái pháp luật 5

1.1.1. Quan niệm về hôn nhân trái pháp luật 5

1.1.2. Hệ quả của hôn nhân trái pháp luật 9

1.2. Những quy định về hủy hôn nhân trái pháp luật của Việt Nam qua các thời kì lịch sử 12

1.2.1. Những quy định về hủy hôn nhân trái pháp luật của Việt Nam thời kì phong kiến 12

1.2.2. Những quy định về hủy hôn nhân trái pháp luật của Việt Nam thời kì pháp thuộc 13

1.2.3. Những quy định về hủy hôn nhân trái pháp luật của Việt Nam giai đoạn 1945 đến năm 1975 16

1.2.4. Những quy định về hủy hôn nhân trái pháp luật của Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay 19

Chương 2: HÔN NHÂN TRÁI PHÁP LUẬT THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 24

2.1. Các trường hợp hôn nhân trái pháp luật 24

2.1.1. Hôn nhân trái pháp luật do vi phạm độ tuổi kết hôn 24

2.1.2. Hôn nhân trái pháp luật do vi phạm sự tự nguyện 26

2.1.3. Kết hôn khi một hoặc cả hai bên bị mất năng lực hành vi dân sự 30

2.1.4. Kết hôn giả tạo 34

2.1.5. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc người chưa có vợ, có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ 38

2.1.6. Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng 41

2.1.7. Kết hôn giữa những người cùng giới tính 46

2.2. Hậu quả pháp lý của hôn nhân trái pháp luật 50

2.2.1. Hậu quả về mặt nhân thân 50

2.1.2. Hậu quả về tài sản 51

2.2.3. Hậu quả về quan hệ giữa cha mẹ và con 53

Chương 3: ĐƯỜNG LỐI XỬ LÝ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT HỆ QUẢ KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 56

3.1. Đường lối xử lý cụ thể các trường hợp kết hôn vi phạm các điều kiện kết hôn theo luật định 56

3.1.1. Người có quyền yêu cầu Tòa án hủy hôn nhân trái pháp luật 56

3.1.2. Đường lối xử lý một số trường hợp cụ thể 60

3.2. Các biện pháp xử lý khác 62

3.2.1 Xử lý hành chính 62

3.2.2. Xử lý hình sự 64

3.3. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả điều chỉnh pháp luật trong việc giải quyết hệ quả kết hôn trái pháp luật ở Việt Nam hiện nay 68

3.3.1. Một số giải pháp lập pháp 68

3.3.2. Một số giải pháp trong tổ chức thi hành, phổ biến và áp dụng pháp luật 71

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY