Tóm tắt Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Đăk Nông

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG

CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM

1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH CỦA NHTM

1.1.1. Tín dụng ngân hàng

a. Khái niệm và vai trò tín dụng ngân hàng

v Khái niệm tín dụng ngân hàng

Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 định nghĩa hoạt động cấp tín

dụng là “Việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản

tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc

có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, cho

thuê tài chính, bảo lãnh và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”.

vVai trò của tín dụng

- Tín dụng có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần thúc

đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển.

- Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ và giá cả.

- Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn, việc làm,

ổn định trật tư xã hội.

- Tín dụng góp phần tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông

cho xã hội.

b. Phân loại tín dụng Ngân hàng thương mại

- Căn cứ vào hình thức cấp tín dụng ngân hàng

- Căn cứ thời hạn cấp tín dụng

- Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng

- Căn cứ theo đặc điểm khách hàng

- Căn cứ theo phương thức cho vay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY