Tóm tắt Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Chất lượng công tác thẩm định chưa cao, thông tin thiếu độ

tin cậy vì chủ yếu dựa vào nguồn thông tin khách hàng cung cấp. Có

dự án tồn tại mâu thuẫn giữa giá trị chỉ tiêu thẩm định và phân tích

kết quả. Trong khi thẩm định tài chính của doanh nghiệp mới thành

lập là khó nhưng tại VDB Bình Định thì thẩm định tài chính doanh

nghiệp mới thành lập dựa trên báo cáo tài chính hiện có nên thường

đánh giá kết quả tài chính lành mạnh mà không chú ý lịch sử kinh

doanh của chủ sở hữu. Từ kết quả không đáng tin cậy đã dẫn đến lựa

chọn những chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án,

làm cho dự án kéo dài không đúng tiến độ, gây ra RRTD

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY