Tóm tắt Luận văn Góp phần nghiên cứu ứng dụng LPG trên động cơ nén cháy

Chương 4

XÂY DỰNG VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM

Nghiên cứu thực nghiệm có ý nghĩa thiết thực nh m đánh giá tính

đúng đắn của nghiên cứu lý thuyết.

4.1. Mục tiêu, điều kiện, phương pháp và nội dung thực nghiệm

4.1.1. Mục tiêu thí nghiệm

4.1.2. Điều kiện thí nghiệm

4.1.3. Quy hoạch thí nghiệm

4.1.4. Nội dung thí nghiệm

Thí nghiệm đo đạc công suất, mô men, tiêu hao năng lƣợng và mức

độ phát thải ô nhiễm ở các chế độ hoạt động của động cơ. Các điểm đo

tƣơng ứng Me =(15 ÷ 90) Nm với bƣớc đo 15 Nm, tốc độ động cơ (1000 ÷

3000) v/ph với bƣớc 250 v/ph.

4.2. Bố trí thí nghiệm

Động cơ WL-Turbo thí nghiệm trên băng thử và động cơ 1KZ-TE là

loại động cơ diesel truyền thống lắp trên ô tô du lịch, thông số kỹ thuật

đƣợc ghi ở bảng 4.1.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY