Tóm tắt Luận văn Giọng điệu giễu nhại trong một số tác phẩm gần đây của Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Châu Diên

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 3

1. Lý do chọn đề tài . 3

2. Lịch sử vấn đề . 4

2.1. Về giọng điệu giễu nhại của Hồ Anh Thái . 4

2.2. Về giọng điệu giễu nhại trong văn Châu Diên . . 9

2.3. Về giọng điệu giễu nhại trong văn Tạ Duy Anh . 11

3. Phạm vi nghiên cứu . . 15

4. Phương pháp nghiên cứu . . 15

5. Cấu trúc luận văn . . 16

Chƣơng 1: Giới thuyết về giọng điệu giễu nhại và giọng điệu giễu nhại

trong văn xuôi Việt Nam sau 197517

1.1. Giới thuyết về giọng điệu giễu nhại . 17

1.1.1. Giới thuyết về giọng điệu trần thuật . 17

1.1.2. Giới thuyết về giễu nhại . 20

1.1.3. Giọng điệu giễu nhại . 24

1.2. Giọng điệu giễu nhại trong văn xuôi Việt Nam sau 1975 . 25

1.2.1. Tiền đề xuất hiện cảm hứng và giọng điệu giễu nhại . 25

1.2.2. Giọng điệu giễu nhại trong văn xuôi Việt Nam sau 1975 27

Chƣơng 2: Giọng điệu giễu nhại - một phƣơng thức thể hiện cảm hứng

phê phán của nhà văn với hiện thực32

2.1.Thái độ giễu nhại đối với những vấn đề của đời sống, xã hội . 35

2.1.1. Lên án những nguy cơ làm biến dạng và tha hóa đối với con người . 352

2.1.2. Đau xót trước những chuẩn mực bị đánh tráo . 45

2.1.3. Phơi bày mặt khuất của đời sống trí thức . 48

2.1.4. Những góc tối trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn học nghệ thuật 53

2.2. Thái độ giễu nhại đối với con người có những mảnh tính cách bất bình thường 64

2.2.1. Giễu cợt nhưng đau xót, bất lực trước con người sùng ngoại, háo danh,

thực dụng . 65

2.2.2. Cảnh báo nỗi bất an trước con người phi nhân tính . 67

2.2.3. Vừa giận vừa thương con người tự nhiên bản năng . 69

Chƣơng 3: Giọng điệu giễu nhại và những vấn đề nghệ thuật liên quan 74

3.1. Điểm nhìn trần thuật và giọng điệu giễu nhại 74

3.1.1. Giới thuyết về điểm nhìn trần thuật . 74

3.1.2. Điểm nhìn linh hoạt tạo hiệu ứng cho giọng điệu giễu nhại thêm ấntượng . 76

3.2. Đặt tên nhân vật - một cách giễu nhại của giọng điệu . 82

3.2.1. Nhân vật được đặt tên theo cách thông thường . 83

3.2.2. Nhân vật được mã hóa . 85

3.3. Giọng điệu giễu nhại thể hiện qua lời văn giễu nhại . 87

3.4. Giọng điệu giễu nhại tạo nên nét cá tính riêng trong phong cách của nhàvăn . 94

KẾT LUẬN . 96

Danh mục Tài liệu tham khảo . 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY