Tóm tắt Luận văn Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nay

Mục lục

Mở đầu 1

Chương 1: TầM QUAN TRọNG của VIệC giáo dục ý THứC

PHáP LUậT cho HọC SINH Trung học phổ thông hiệnnay 5

1.1. ý thức pháp luật và thực chất của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học

sinh Trung học phổ thông hiện nay 5

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, kết cấu và vai trò của ý thức pháp luật 5

1.1.2. Thực chất của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh Trung học

phổ thông hiện nay 18

1.2. Vai trò của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh Trung học phổ

thông và những tiêu chí cơ bản đánh giá ý thức pháp luật của học sinh Trung

học phổ thông hiện nay 20

1.2.1. Vai trò của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh Trung học

phổ thông trong tình hình hiện nay 21

1.2.2. Những tiêu chí cơ bản đánh giá ý thức pháp luật của học sinh Trung

học phổ thông hiện nay. 27

Chương 2: GIáO DụC ý thức pháp luật và ý thức pháp

luật của học sinh Trung học phổ thông tỉnh phú thọ

hiện nay: một số THành tựu và VấN Đề Đặt RA 32

2.1. Đặc điểm của học sinh Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ 32

2.2. Thành tựu trong việc giáo dục ý thức pháp luật trong nhà trường phổ

thông tỉnh Phú Thọ và những vấn đề đặt ra 37

2.2.1 Việc giáo dục ý thức pháp luật của học sinh trong nhà trường Trung

học phổ thông tỉnh Phú Thọ hiện nayư Thành tựu và nguyên nhân 37

2.2.2. Những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho học

sinh Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ hiện nay 406

2.3. ý thức pháp luật của học sinh Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ hiện

nay ư Thực trạng và nguyên 43

2.3.1. Thực trạng ý thức pháp luật của học sinh Trung học phổ thông tỉnh

Phú Thọ hiện nay 43

2.3.2. Nguyên nhân thực trạng ý thức pháp luật của học sinh Trung học

phổ thông tỉnh Phú Thọ hiện nay 49

Chương 3: Một số nguyên tắc và giải pháp để nâng cao

hiệu quả giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh

Trung học phổ thông tỉnh phú thọ trong tình hình

hiện nay 58

3.1. Một số nguyên tắc để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức pháp luật cho

học sinh Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nay 58

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức pháp luật cho học

sinh Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ 65

3.2.1. Nhóm giải pháp về kinh tế ư chính trị ư xã hội 65

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học

sinh Trung học phổ thông tỉnh Phú Thọ 69

Kết luận 78

Danh mục tài liệu tham khảo 80

Phụ lục 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY