Tóm tắt Luận văn Giáo dục pháp luật cho phạm nhân - Qua thực tiễn tại trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Bộ công an

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN 9

1.1. Lý luận về giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 9

1.1.1. Khái quát về giáo dục pháp luật 9

1.1.2. Khái quát về phạm nhân trong trại giam 10

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 14

1.2. Chính sách, pháp luật về giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 19

1.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 19

1.2.2. Một số nội dung cơ bản 22

1.3. Vai trò, mục đích giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 30

1.3.1. Vai trò giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 30

1.3.2. Mục đích giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 32

1.4. Vấn đề hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 37

1.4.1. Các yếu tố tác động đến hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 37

1.4.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam 42

Tiểu kết Chương 1 45

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM QUẢNG NINH 47

2.1. Khái quát về trại giam Quảng Ninh 47

2.2. Tình hình phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh 51

2.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh 59

2.4. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh 61

2.4.1. Nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh 61

2.4.2. Hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh 65

2.4.3. Phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh 71

2.5. Thực trạng hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh 75

2.6. Đánh giá thực tiễn công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Quảng Ninh 78

2.6.1. Những kết quả đạt được 78

2.6.2. Những hạn chế 80

2.6.3. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế 82

Tiểu kết Chương 2 86

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM QUẢNG NINH 89

3.1. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm nhân 89

3.2. Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam 89

3.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp luật về giáo dục pháp luật cho phạm nhân 89

3.2.2. Nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân 91

3.3. Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong trại giam ở Quảng Ninh 93

3.3.1. Tiếp tục xây dựng và tăng cường cơ chế phối hợp tổ chức giáo dục pháp luật cho phạm nhân giữa Trại giam Quảng Ninh và các cơ quan hữu quan, gia đình phạm nhân 93

3.3.2. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân 95

3.3.3. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân 96

3.3.4. Tăng cường và gắn trách nhiệm chính của Giám thị trại giam Quảng Ninh với hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân 97

3.3.5. Xây dựng môi trường học tập pháp luật cho phạm nhân trong trại giam Quảng Ninh 98

KẾT LUẬN 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY