Tóm tắt Luận văn Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO

ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH

QUẢNG BÌNH

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH

TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH ẢNH HƢỞNG ĐẾN

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

a. Vị trí địa lý

Quảng Trạch là một huyện lớn nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình,

có đường thiên lý Bắc - Nam đi qua suốt từ Đèo Ngang đến Sông Gianh

dài gần 34 Km. Phía Bắc giáp với tỉnh Hà tĩnh, phía Nam giáp huyện Bố

Trạch, phía Tây giáp huyện Tuyên Hoá và phía Đông giáp Biển Đông.

Huyện có diện tích tự nhiên hơn 612km2, tổng dân số gần 199 ngàn

người, mật độ dân số bình quân khoảng 325 người/km2.

b. Địa hình, khí hậu, thời tiết

c. Đất đai và tài nguyên

2.1.2. Điều kiện kinh tế

Quảng Trạch là một trong những huyện nghèo của tỉnh Quảng

Bình, kinh tế chủ yếu dựa trên sản xuất nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp

nhỏ, dịch vụ và giao lưu hàng hoá phát triển chậm. Đa số dân cư sống ở

vùng nông thôn, phần lớn là làm nông nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY