Tóm tắt Luận văn Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH

CHẤP THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO THỦ

TỤC TỐ TỤNG DÂN SỰ . 5

1.1. Khái niệm giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

theo thủ tục tố tụng dân sự . 5

1.2. Đặc trưng của giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng

đất theo thủ tục tố tụng dân sự . 7

1.2.1. Đặc trưng về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế quyền

sử dụng đất . 7

1.2.2. Đặc trưng về đương sự trong giải quyết tranh chấp thừa kế

quyền sử dụng đất . 8

1.2.3. Đặc trưng về áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp

thừa kế quyền sử dụng đất . 9

1.2.4. Đặc trưng về việc xác định, xác minh các tài liệu, chứng cứ để

giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất .10

1.2.5. Đặc trưng về trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp thừa kế

quyền sử dụng đất .12

1.3. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về

giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất theo thủ

tục tố tụng dân sự .142

1.3.1. Giai đoạn 1945 - 1989 .14

1.3.2. Giai đoạn 1989 - 2004 .16

1.3.3. Giai đoạn 2004 đến nay .17

1.4. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định pháp luật

về giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất .18

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp thừa

kế quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự.21

Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO THỦ TỤC TỐ

TỤNG DÂN SỰ .28

2.1. Khởi kiện và thụ lý giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử

dụng đất.28

2.1.1. Khởi kiện tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất.28

2.1.2. Điều kiện thụ lý vụ án tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất.29

2.1.2. Trình tự thụ lý vụ án tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất .36

2.2. Chuẩn bị xét xử và hòa giải trong giải quyết tranh chấp

thừa kế quyền sử dụng đất .37

2.2.1. Chuẩn bị xét xử giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất .37

2.2.2. Thủ tục hòa giải và công nhận sự thỏa thuận của đương sự .42

2.2.3. Ra quyết định tố tụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án

tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất .45

2.3. Phiên tòa sơ thẩm giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử

dụng đất.46

Chương 3: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA

KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.493

3.1. Thực tiễn giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

theo thủ tục tố tụng dân sự .49

3.1.1. Những kết quả đạt được trong giải quyết tranh chấp thừa kế

quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự .50

3.1.2. Những tồn tại, bất cập trong giải quyết tranh chấp thừa kế

quyền sử dụng đất .53

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết

tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất .67

3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp thừa kế

quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự .67

3.2.2. Kiến nghị nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thừa kế

quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự .70

KẾT LUẬN .74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY