Tóm tắt Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

– CHI NHÁNH QUẢNG NAM

2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN

HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH

QUẢNG NAM

2.1.1 Lịch sử hình thành và Tổ chức bộ máy của

Vietcombank Quảng Nam

2.1.2 Tình hình huy động vốn

a. Phân tích tình hình huy động vốn

Nguồn vốn huy động của chi nhánh có sự tăng trưởng và tốc độ

tăng trưởng tương đối qua các năm. Đến 31/12/2012, chi nhánh huy

động được 1.697 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tăng trưởng 51,11% (574 tỷ đồng) so

với đầu năm, trong đó: tiền gửi của dân cư đạt 1.031 tỷ đồng chiếm tỷ

trọng 60,75%, tăng so với đầu năm 74,16% (439 tỷ đồng); tiền gửi của

các tổ chức kinh tế đạt 666 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,25%, tăng so với

đầu năm 25,42% (135 tỷ đồng).

* Đánh giá chung về công tác huy động vốn tại Vietcombank

Quảng Nam

- Nguồn vốn huy động liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng

huy động vốn năm sau luôn cao hơn năm trước.

- Các sản phẩm huy động vốn của ngân hàng rất đa dạng, phong

phú với nhiều loại hình, kỳ hạn huy động khác nhau tạo nên sự linh

hoạt và thuận tiện trong việc thu hút và giữ chân khách hàng.

- Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hỗ trợ khác như kinh doanh

ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán, chuyển tiền

điện tử tốc độ nhanh, chính xác, an toàn và bảo mật góp phần quan

trọng trong việc thu hút khách hàng mở tài khoản, giao dịch, thanh toán

qua ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn không kỳ hạn, tiền

gửi tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY