Tóm tắt Luận văn Giải pháp marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG MARKETING TRONG KINH DOANH

DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH

VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh Đà Nẵng

a. Vài nét về ngân hàng VPBank

b. Vài nét về ngân hàng VPBank Chi Nhánh Đà Nẵng

2.1.2. Chức năng - nhiệm vụ ngân hàng TMCP Việt Nam

Thịnh Vượng Chi Nhánh Đà Nẵng

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng TMCP Việt Nam

Thịnh Vượng Chi Nhánh Đà Nẵng

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP

Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh Đà Nẵng qua 3 năm 2012 – 2014

a. Kết quả huy động vốn

Năm 2012, tổng huy động vốn của VPBank Đà Nẵng đạt 1.485 tỷ

đồng, nhưng đến cuối năm 2014, tổng số dư huy động vốn của

VPBank CN Đà Nẵng đạt 1.947 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình

quân giai đoạn 2012 - 2014 đạt 29.47%.

b. Kết quả cho vay

Trong giai đoạn 2012 - 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân của

hoạt động cho vay VPBank Đà Nẵng là 17.31%. Cuối năm 2012,

tổng dư nợ tín dụng tại VPBank Đà Nẵng đạt 1.367 tỷ đồng, năm

2013 đạt 1.551 tỷ đồng, năm 2014 lên tới 1.879 tỷ đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY