Tóm tắt Luận văn Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CHO

VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.

2.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THƯƠNG

2.1.1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2.1.2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi

nhánh Đà Nẵng

- Quá trình hình thành và phát triển

- Chức năng và nhiệm vụ của VCB ĐN

- Cơ cấu tổ chức của VCB ĐN

- Tình hình hoạt động kinh doanh của VCB ĐN năm 2012, 2013

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG

CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.2.1. Tổng quan về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng

TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Đà Nẵng

a. Bối cảnh của hoạt động cho vay tiêu dùng của VCB ĐN

Nền kinh tế VN vẫn chưa hết khó khăn, tình hình sản xuất

kinh doanh của các doanh nghiệp chưa khởi sắc, thị trường bất động

sản ở Đà Nẵng vẫn còn đóng băng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt

động tín dụng của VCB ĐN. Trong bối cảnh đó, CVTD được VCB

ĐN đánh giá là một trong những sản phẩm chủ đạo cần phát triển

mạnh. Vì vậy, vài năm trở lại đây VCB ĐN đã đưa ra các chính sách

marketing khá thành công nhằm đẩy mạnh phân khúc này thể hiện ở

dư nợ CVTD của VCB ĐN tăng dần qua các năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY