Tóm tắt Luận văn Giải pháp Marketing cho dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO DỊCH VỤ

THẺ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI

NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƢỜNG THẺ VIỆT NAM

2.2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT

NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

2.2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Công thương CN Đà Nẵng

2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động của ngân hàng9

2.2.3. Cơ cấu tổ chức

2.2.4. Tổng quan hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

Công thƣơng CN Đà Nẵng

a. Tình hình huy động vốn

b. Tình hình cho vay

c. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.3. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ

TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH

ĐÀ NẴNG

2.3.1.Tình hình phát hành thẻ tại Vietinbank CN Đà Nẵng

Tình hình kinh doanh thẻ đã có nhiều biến chuyển tốt,số lượng

phát hành thẻ tăng qua các năm. Cụ thể, số lượng thẻ ATM phát hành

năm 2013 là 24.521 thẻ, tăng 5.769 thẻ (tăng 30,76%) so với năm

2011. Năm 2014, số lượng thẻ phát hành là 32.347 thẻ, tăng 7.826 thẻ

(tăng 31,92%) so với năm 2013. Năm 2015, số lượng thẻ phát hành là

35.102 thẻ, tăng 2.755 thẻ ( tăng 8,52%) so với năm 2014. Số lượng

thẻ tín dụng phát hành mới cũng tăng qua các năm.

Mạng lưới ATM trên địa bàn phát triển khá nhanh, rộng khắp

đến 07/07 quận huyện. Số lượng ATM, POS cũng như số thẻ ATM

phát hành cũng gia tăng qua từng năm. Tính đến tháng 12/2015 đã có

53/57 chi nhánh tổ chức tín dụng đã triển khai lắp đặt 460 máy ATM

(cả nước có gần 16.000 máy). Đồng thời các chi nhánh TCTD đã lắp

đặt 3.479 máy POS tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố (cả

nước có hơn 170.000 POS); Doanh số thanh toán qua POS năm 2015

đạt 2.879 tỷ đồng, qua ATM đạt 10.132 tỷ đồng. Hiện nay, thị phần

thẻ ATM Vietinbank Đà Nẵng chiếm 18,13%, đứng thứ 2 sau

Vietcombank và dẫn đầu thị phần thẻ tín dụng với 24,52%, và đây là

một con số khá khả quan. Tuy nhiên, trước sự đầu tư mạnh mẽ trang

thiết bị, công nghệ hiện đại, chính sách marketing dịch vụ thẻ của các

ngân hàng khác trên địa bàn; Vietinbank Đà Nẵng phải nỗ lực hơn nữa

để có thể giữ thị phần và phát triển dịch vụ thẻ trước sự cạnh tranh

gay gắt hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY