Tóm tắt Luận văn Giải pháp huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Trong cơ cấu huy ñộng vốn của toàn hệ thống ngân hàng Bắc

Á thì nguồn tiền gửi trên thị trường 1 chiếm trên 70% tổng nguồn

vốn. Trong ñó ñóng góp ñáng kể về nguồn huy ñộng thuộc về các chi

nhánh lớn như chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Hồ Chí Minh và Hội sở

Vinh. Việc ñiều phối nguồn vốn chung và ñảm bảo thanh khoản

thuộc về trách nhiệm của văn phòng hội sở. Khi nguồn vốn huy ñộng

từ TT1 trên toàn hệ thống không ñủ với nguồn vốn sử dụng, ngân

hàng Bắc Á cần tính toán ñể huy ñộng trên TT2. Còn tại các chi

nhánh việc thiếu hay thừa nguồn vốn huy ñộng từ tổ chức kinh tế và

dân cư so với nhu cầu sử dụng và thanh khoản sẽ vay hoặc cho vay

ñối với Ngân hàng Bắc Á theo lãi suất nội bộ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY