Tóm tắt Luận văn Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH,

TỈNH TRÀ VINH

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ

HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO VÀ CÔNG

TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU

THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý

Huyện Châu Thành là huyện vùng ven của tỉnh Trà Vinh, nằm

bao quanh thành phố Trà Vinh, có diện tích tự nhiên là 33.485ha,

chiếm 15,67% diện tích đất của tỉnh và là huyện có diện tích lớn thứ

3 trong tỉnh.

b) Địa hình

Châu Thành có địa hình đặc thù, đó là địa hình đồng bằng ven

biển với những giồng cát chạy dài. Nhìn chung, địa hình tương đối

thấp và bằng phẳng.

c) Khí hậu, thủy văn

Huyện Châu Thành nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ven

biển, có 2 mùa mưa, nắng rõ rệt trong năm. Mùa mưa từ tháng 5 đến

tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

d) Mạng lưới sông rạch

Sông Cổ Chiên, sông Láng Thé - Ba Si, sông Song Lộc, sông

Bãi Vàng, sông Giồng Lức, kênh Thống Nhất.

e) Tài nguyên thiên nhiên

* Tài nguyên đất: Đất nông nghiệp : 26.110,56 ha, đất phi

nông nghiệp 7.373,61 ha, đất giồng cát: 1.340 ha (chiếm 3.84% diện

tích), đất phù sa: 16.430 ha (chiếm 47,11% diện tích đất), đất phèn:10.381 ha

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY