Tóm tắt Luận văn Giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học lao động – xã hội được ứng dụng vào thực tiễn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.3

PHẦN MỞ ĐẦU.4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Lịch sử nghiên cứu.5

3. Mục tiêu nghiên cứu.8

4. Phạm vi nghiên cứu.8

5. Mẫu khảo sát .9

6. Vấn đề nghiên cứu.9

7. Giả thuyết khoa học.9

8. Phương pháp nghiên cứu.10

9. Kết cấu của Luận văn.10

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI.11

1.1. Một số khái niệm được sử dụng trong luận văn.11

1.1.1. Khái niệm giảng viên .11

1.1.2. Khái niệm kết quả nghiên cứu khoa học. .16

1.2. Khái niệm về hệ thống đổi mới quốc gia và chính sách đổi mới.17

1.2.1. Hệ thống đổi mới quốc gia.17

1.2.2. Chính sách đổi mới.20

1.3. Lý thuyết liên kết .22

1.3.1. Tam giác liên kết .22

1.3.2. Lợi ích của việc áp dụng tam giác liên kết trong hoạt động

nghiên cứu khoa học ở trường đại học 24

1.4. Kinh nghiệm của một số trường đại học về đảm bảo việc ứng dụng

kết quả nghiên cứu khoa học .26

1.4.1. Kinh nghiệm của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- - 4

1.4.2. Trường đại học Kinh tế quốc dân .28

1.4.3. Đại học Đà Nẵng 30

1.5. Kết luận Chương 1 .32

CHưƠNG 2. Thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu

khoa học của giảng viên vào thực tiễn ở tr-ờng đại

học lao động – Xã hội.35

2.1. Khái quát về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên của trường .35

2.2. Tình hình ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên

trường đại học Lao động – Xã hội.44

2.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.50

2.4. Kết luận chương 2.58

2.4.1. Về cơ cấu tổ chức .58

2.4.2. Về mức độ ứng dụng của các kết quả nghiên cứu.58

2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng.59

CHưƠNG 3. đề xuất giải pháp đảm bảo các kết quả

nghiên cứu khoa học của giảng viên đ-ợc ứng dụng

vào thực tiễn.61

3.1. Các giải pháp đã thực hiện ở trường.61

3.2. Đề xuất phương án đảm bảo kết quả nghiên cứu khoa học của giảng

viên trường đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn.62

3.2.1. Nhóm giải pháp đảm bảo cầu về vấn đề nghiên cứu.63

3.2.2. Nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng nghiên cứu.72

3.3. Kết luận chương 3 .86

KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ .88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY