Tóm tắt Luận văn Giá trị đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam và sự kế thừa nó trong xây dựng gia đình văn hóa mới hiện nay (qua khảo sát ở Hưng Yên)

MỤC LỤC

Mở đầu . 1

Chương 1. Giá trị đạo đức của gia đình Việt Nam . 6

1.1. Cơ sở hình thành giá trị đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam . 6

1.1.1. Những khái niệm cơ sở . 6

1.1.2. Những cơ sở hình thành nên giá trị đạo đức truyền thống của gia đình

Việt Nam . 11

1.2. Hệ giá trị đạo đức truyền thống của gia đình Việt Nam . 23

1.2.1. Giá trị đạo đức trong quan hệ vợ chồng. 23

1.2.2. Giá trị đạo đức trong quan hệ cha mẹ và con cái. 25

1.2.3. Giá trị đạo đức truyền thống trong quan hệ giữa anh chị em ruột. 28

1.2.4. Giá trị đạo đức truyền thống của gia đình trong quan hệ với dòng họ . 30

1.2.5. Giá trị đạo đức truyền thống của gia đình trong quan hệ làng xã. 32

Chương 2. Những yêu cầu khách quan của việc kế thừa giá trị đạo đức

truyền thống của gia đình Việt Nam trong xây dựng gia đình văn

hoá ở Hưng Yên hiện nay. 35

2.1. Yêu cầu khách quan của việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống. 35

2.1.1. Cơ sở khách quan phủ nhận những giá trị đạo đức truyền thống . 35

2.1.2. Những biến đổi trong nội dung giáo dục đạo đức trong gia đình Việt

Nam. 38

2.1.3. Những yêu cầu . 47

2.2. Gia đình văn hoá và việc kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống

trong việc xây dựng gia đình văn hoá ở Hưng Yên hiện nay . 50

2.2.1. Gia đình văn hoá và phong trào xây dựng gia đình văn hoá . 505

2.2.2. Kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng gia

đình văn hoá ở Hưng Yên hiện nay . 53

Chương 3. Gia đình Hưng Yên và giải pháp kế thừa giá trị đạo đức

truyền thống trong xây dựng gia đình văn hoá ở Hưng Yên. 57

3.1. Gia đình Hưng Yên trong nền kinh tế thị trường. 57

3.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội Hưng Yên hiện nay . 57

3.1.2. Thực trạng gia đình Hưng Yên hiện nay. 60

3.2. Giải pháp kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng gia

đình văn hoá ở Hưng Yên hiện nay . 67

3.2.1. Những khó khăn cơ bản với vấn đề giáo dục gia đình Hưng Yên hiệnnay. 67

3.2.2. Những giải pháp. 69

Kết luận . 80

Danh mục tài liệu tham khảo . 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY