Tóm tắt Luận văn Gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Từ kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của cọc đất – tro bay – xi

măng nhận thấy rằng:

C ường độ chịu nén của cọc đất - tro bay – xi măng càng

tăng khi ta tăng hàm lượng xi măng vào hỗn hợp gia cố, và các giá trị

này tăng nhanh từ khi bắt đầu hình thành cường độ đến tuổi R56 và

tăng từ từ cho đến R90. Theo tham khảo tại các công trình như: nhà

máy nguyên liệu Duyên Hải, đường đầu cầu phía Đông và phía Tây

cầu Trần Thị Lý có tải trọng tương đương cho thấy yêu cầu về cường

độ chịu nén cọc Rn=1,1-1,2Mpa. Từ đó, đề xuất chọn hàm lượng xi

măng 10%, tro bay 40% vào hổn hợp gia cố là hợp lý, các chỉ tiêu

khác kèm theo là: giá trị góc ma sát đạt 42-44 độ, và lực dính đạt 2.7-

3 kg/cm2, giá trị modul đàn hồi nằm trong ngưỡng (50÷100)qu theo

[4] , Eđh=105qu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY