Tóm tắt Luận văn Đường Hồ Chí Minh trên biển (1959-1965)

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

1. Lưí do chọn đề tài 1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 5

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

5. Cơ sở lí luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu 6

6. Đóng góp của luận văn 7

7. Bố cục của luận văn 7

Chương một

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TUYẾN CHI VIỆN CHIẾN LƯỢC-

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN(1959-1962)9

1.1. Đôi nét về tình hình cách mạng miền Nam trong những năm đầu kháng

chiến chống Mỹ, cứu nước và yêu cầu chi viện chiến trường9

1.1.1. Tình hình cách mạng miền Nam trong những năm đầu kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước9

1.1.2. Chủ trương của Đảng về công tác chi viện lực lượng và vũ khí

trang bị cho chiến trường miền Nam - Đoàn 559 được thành lập23

1.1.3. Những chiếc thuyền vượt biển từ miền Nam ra miền Bắc nhận vũ khí 30

1.2. Thành lập Đoàn 759 - tuyến vận chuyển chi viện chiến lược - đường

Hồ Chí Minh trên biển hình thành35

1.2.1. Đoàn 759 được thành lập 35

1.2.2. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bến bãi 381.2.3. Chuyến đi trinh sát mở đường 41

Chương 2

HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN CHI VIỆN CHIẾN LƯỢC -

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

TRONG NHỮNG NĂM TỪ 1962 ĐẾN 196546

2.1. Âm mưu, thủ đoạn phong toả trên biển Đông và vùng biển Tây Nam

của hải quân Mỹ - ngụy46

2.2. Tuyến chi viện chiến lược - đường Hồ Chí Minh trên biển phát huy

hiệu quả vận chuyển49

2.2.1. Nhanh chóng phát triển lực lượng, phương tiện và chuẩn bị bến

bãi tiếp nhận hàng49

2.2.2. Từ chiếc tàu gỗ "Phương Đông 1" đến những chiếc tàu vỏ sắt

nâng cao hiệu quả vận chuyển52

2.2.3. Mở tuyến chi viện chiến trường Đông Nam Bộ 58

2.2.4. Đoàn 759 trực thuộc Cục Hải quân (đổi tên thành Đoàn 125), tiếp

tục đẩy mạnh vận chuyển chi viện chiến trường67

2.2.5. Mở tuyến chi viện chiến trường Khu 5 76

2.2.5.1. Chuyến mở đường vào Khu 5 giao hàng tại bến Lộ Giao(Bình Định)78

2.2.5.2. Những chuyến tàu vào Vũng Rô 80

2.3. Sự kiện Vũng Rô và phương thức vận chuyển mới 87

2.3.1. Sự kiện Vũng Rô (tháng 2-1965) 87

2.3.2. Chuyển sang phương thức vận chuyển mới 93

2.3.2.1. Địch tăng cường phong toả vùng biển phía Nam 93

2.3.2.2. Ta kịp thời chuyển phương thức vận chuyển 97

Chương 3

MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA TUYẾN CHI VIỆN CHIẾN LƯỢC -

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

GIAI ĐOẠN 1959-1965104

3.1. Quán triệt đường lối quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tác chiến của 105Đảng, đề ra phương châm, phương thức vận chuyển linh hoạt, sáng tạo, phát

huy hiệu quả hoạt động vận chuyển chi viện chiến trường bằng đường biển

3.2. Dựa vào dân phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các địa

phương, ban ngành, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc

tế để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển chi viện chiến trường miền Nam109

3.3. Tích cực, khẩn trương xây dựng lực lượng, coi trọng công tác huấn

luyện, đồng thời phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mọi cán bộ, chiến

sĩ làm nhiệm vụ vận chuyển chi viện chiến trường bằng đường biển111

3.4. Tích cực nghiên cứu thiết kế, cải tiến, chế tạo các loại phương tiện

vận chuyển phù hợp với đặc điểm chiến trường và yêu cầu nhiệm vụ vận

chuyển chi viện chiến trường bằng đường biển114

3.5. Tổ chức xây dựng lực lượng tinh gọn; chỉ huy kiên quyết, linh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY