Tóm tắt Luận văn Dư luận xã hội về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp xã, phƣờng hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Sơ lược vấn đề nghiên cứu.7

3. Ý nghĩa khoa hoc̣ và ý nghĩa thực tiễn của đề tài .9

3.1. Ý nghĩa khoa hoc̣ .9

3.2. Ý nghĩa thực tiễn.9

4. Mục đích, nhiêṃ vu ̣ nghiên cứu .9

4.1. Mục đích nghiên cứu .10

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.10

5. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu đề tài.11

5.1. Đối tượng nghiên cứu .11

5.2. Khách thể nghiên cứu.11

5.3. Phạm vi nghiên cứu .11

5.4. Mẫu nghiên cứ u .11

6. Phương pháp nghiên cứu .

6.1. Phương pháp phân tích các tài liệu sẵn có .

6.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng .

6.3. Phương pháp phỏng vấ n sâu, thảo luận nhóm.

6.4. Một vài phương pháp khác.

7. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết .

7.1. Giả thuyết nghiên cứu .7.2. Khung lý thuyết .

8. Cấu trúc của luận văn.

NÔỊ DUNG CHÍNH .

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUÂṆ VÀ THưC̣ TIỄN CỦ A ĐỀ TÀ I

1.1. Cơ sở lý luâṇ và cơ sở thưc̣ tiêñ của đề tài .

1.1.1. Cơ sở lý luâṇ .

1.1.2. Cơ sở thưc̣ tiêñ .

1.2. Hệ thống khái niệm công cụ .

1.2.1. Khái niệm khiếu nại, tố cáo .

1.2.2. Khái niệm dư luận xã hội.

1.3. Các lý thuyết tiếp cận.

1.3.1. Lý thuyết dư luận xã hội .

1.3.2. Các mô hình lý thuyết về thái độ.

1.3.3. Lý thuyết xung đột.

Chương 2. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

CẤP XÃ, PHưỜNG HIỆN NAY.

2.1. Vài nét khái quát về tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân .

2.2. Thời gian giải quyết các khiếu nại, tố cáo cấp xã phường hiện nay.

2.3. Những tiêu cực trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chương 3. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

CẤP XÃ, PHưỜNG HIỆN NAY.

3.1. Cơ chế, chính sách liên quan đến giải quyết các việc liên quan đến khiếu nại,

tố cáo.3.2. Nguyên nhân từ phía cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.3. Nguyên nhân từ phía người dân.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY