Tóm tắt Luận văn Động cơ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên các trường đại học (nghiên cứu trường hợp trường Đại học khoa học tự nhiên – ĐHQGHN)

MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu.5

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .7

2.2. Vấn đề động cơ trong tâm lý học Mác – Xít. 10

2.3. Nghiên cứu về động cơ NCKH ở phương Tây. 12

2.4. Nghiên cứu về động cơ học tập, NCKH của các nhà tâm lý học Mác-Xit. . 12

2.5. Các nghiên cứu về động cơ học tập, NCKH của Việt Nam . 13

3. Mục tiêu nghiên cứu .14

4. Phạm vi nghiên cứu .14

5. Đối tượng nghiên cứu .14

6. Câu hỏi nghiên cứu .14

7. Giả thuyết nghiên cứu.14

7.1. Luận cứ lý thuyết. 15

7.2. Luận cứ thực tiễn. 15

8. Phương pháp chứng minh giả thuyết .15

9. Kết cấu của luận văn.15

Chương 1 .17

CƠ SỞ LÝ LUẬN .17

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN .17

1.1.1. Quản lý KH-CN. 17

1.1.2. Nghiên cứu khoa học. 18

1.2. ĐỘNG CƠ .19

1.2.1. Định nghĩa động cơ . 19

1.2.2. Bản chất xã hội của hiện tượng động cơ. 20

1.2.3. Đặc điểm của động cơ . 21

1.2.4. Cấu trúc của động cơ. 23

1.2.5. Chức năng của động cơ. . 25

1.2.6. Phân loại động cơ. 25

1.3. ĐỘNG CƠ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .26

1.3.1. Định nghĩa động cơ NCKH. 26

1.3.2. Sự hình thành động cơ NCKH. 27

1.3.3. Phân loại động cơ NCKH. 27

1.4. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN .28

1.4.1. Nhu cầu và động cơ. 28

1.4.2. Đặc điểm của nhu cầu: . 29

1.4.3. Nhu cầu NCKH. 29

1.4.4. Hứng thú và quan hệ giữa húng thú và động cơ. 30

1.4.5. Hứng thú NCKH . 30

Chương 2 .

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ ĐỘNG CƠ NCKH CỦA

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRưỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC

QUỐC GIA HÀ NỘI .

2.1. DẪN NHẬP. 4

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NCKH TRưỜNG ĐH KHTN.

2.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN.

2.3.1. Về cơ sở vật chất và tinh thần làm việc.

2.3.2. .Khái quát thực trạng động cơ NCKH của CB-GV nhà trường .

2.3.3. Khía cạnh nội dung và khía cạnh lực của động cơ NCKH của cán bộ giảng

viên trong nhà trường .

2.3.4. Khía cạnh lực của động cơ NCKH của CB-GV trong nhà trường.

2.4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN.

2.4.1. Về cơ chế tiền lương cho CB-GV đại học .

2.4.2. Điều kiện và môi trường làm việc. defi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY