Tóm tắt Luận văn Đối chiếu nhóm thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm trong tiếng Nga và tiếng Việt

Việc nghiên cứu về tâm lý tình cảm được thể hiện trong thành ngữ chỉ

mới được chú ý khoảng mươi năm trước đây. Tuy vấn đề này đã được đề cập

đến ít nhiều trong các tác phẩm của các tác giả trên, hoặc được trình bày rải

rác ở trong một số các bài báo chuyên đề chứ chưa có một tác phẩm chuyên

khảo nào dành cho vấn đề này. Đã có một số tác giả tiến hành đối chiếu thành

ngữ tâm lý tình cảm giữa hai thứ tiếng trong luận văn thạc sĩ như Lâm Thị

Hòa Bình với luận văn Đối chiếu thành ngữ chỉ trạng thái tâm lý trong tiếng

Anh và tiếng Việt (2000) hay tác giả Vi Trường Phúc với luận văn Đặc điểm

của các thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm trong tiếng Hán, có đối chiếu với tiếng

Việt (2005) hoặc Nguyễn Văn Trào với bài báo Thành ngữ biểu thị tình cảmtrong tiếng Anh , có đối chiếu với tiếng Việt (trên ngữ liệu các thành ngữ có

chứa bộ phận cơ thể người) (2006).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY