Tóm tắt Luận văn Định tội danh đối với tội giết người theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng)

1.3. CÁC GIAI ĐOẠN ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI GIẾT NGưỜI

Theo GS.TSKH. Lê Văn Cảm thì:

- Xem xét và thiết lập đúng các tình tiết thực tế của vụ án trong sự phù hợp với

hiện thực khách quan;

- Nhận thức một cách thống nhất và chính xác nội dung các quy phạm luật hình

sự đang có hiệu lực thi hành;

- Lựa chọn đúng điều khoản tương ứng trong Phần các tội phạm của Bộ luật

hình sự quy định trách nhiệm đối với tội phạm cụ thể để so sánh, đối chiếu và kiểm

tra các dấu hiệu của cấu thành tội phạm đó với các tình tiết cụ thể của hành vi nguy

hiểm cho xã hội đã được thực hiện.

- Ra văn bản áp dụng pháp luật, trong đó đưa ra kết luận có căn cứ và đảm bảo

sức thuyết phục về sự phù hợp (tương đồng) của hành vi thực tế đã được thực hiện

trong thực tế khách quan với cấu thành tội phạm cụ thể tương ứng được quy định

trong luật hình sự.

Ngoài ra, PGS. TS. Dương Tuyết Miên lại cho rằng định tội danh phải trải qua

ba bước:

- Bước 1: Nghiên cứu hồ sơ vụ án, xem xét và đánh giá các tình tiết của vụ án

trong sự phù hợp với hiện thực khách quan.

- Bước 2: Tìm ra tội danh và điều luật tương ứng (phù hợp) với hành vi đã thực

hiện trên thực tế.

- Bước 3: Ra văn bản áp dụng pháp luật trong đó kết luận một cách có căn cứ

hành vi đã thực hiện có phạm tội không, nếu phạm tội thì theo điều luật nào của Bộ

luật hình sự.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY