Tóm tắt Luận văn Định hướng nghề nghiệp và khu vực làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên ngoài công lập hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Danh mục các bảng biểu 4

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài. 5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 8

3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu. 17

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 18

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . . 19

6. Giả thuyết và khung lý thuyết. 20

Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu

1.1. Các khái niệm . 22

1.1.1. Việc làm. 22

1.1.2. Thất nghiệp. 25

1.1.3. Sinh viên. 26

1.1.4. Nghề nghiệp. 28

1.1.5. Thị trường lao động. 29

1.1.6. Khu vực làm việc. 31

1.1.7. Ngoài công lập. 31

1.2. Cở sở lý luận . 32

1.2.1. Lý thuyết hành động xã hội. 32

1.2.2. Lý thuyết tương tác xã hội. 34

1.2.3. Lý thuyết quan hệ xã hội. 35

1.2.4. Lý thuyết vị thế - vai trò. 36

1.2.5. Lý thuyết về định kiến xã hội. 38

1.2.6. Lý thuyết xã hội hóa. 405

1.2.7. Lý thuyết lựa chọn hợp lý. 41

1.3. Quan điểm của Nhà nước về định hướng việc làm cho

Thanh niên và Sinh viên hiện nay . 42

Chương 2: Thực trạng định hướng nghề nghiệp và khu vực làm

việc của sinh viên

Vài nét về Đại học ngoài công lập hiện nay 46

2.1. Nhận định chung về sinh viên Đại học Dân lập Đông Đô. 48

2.2. Sự khác biệt định hướng ngành học ban đầu và ngành học

hiện nay 52

2.2.1. Định hướng nghề nghiệp ban đầu và định hướng nghề

nghiệp khi đăng ký nguyện vọng vào Đại học Đông Đô 52

2.2.2. Định hướng ngành học ban đầu vào trường Đông Đô

chiếm tỷ lệ thấp . 56

2.3. Các khu vực làm việc của sinh viên sau khi tốtnghiệp . 62

2.3.1. Quan điểm của sinh viên về các khu vực dự định làm việc

sau khi tốt nghiệp . 62

2.3.2. Định hướng của sinh viên về khu vực làm việc sau khi tốtnghiệp 66

2.3.2.1. Định hướng của sinh viên về khu vực Nhà nước. 66

2.3.2.2. Định hướng của sinh viên về khu vực Liên doanh. 77

2.3.2.3. Định hướng của sinh viên về khu vực Tư nhân. 81

2.3.2.4. Định hướng sau khi tốt nghiệp bằng cách tự tạo việc làm. 85

2.4. Định hướng giá trị nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp của

sinh viên Đại học Đông Đô hiện nay. 93

2.4.1. Phạm trù các giá trị xã hội nghề nghiệp của sinh viên Đại

học Đông Đô . 936

2.4.2. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên theo các giá trị xã hội 94

2.4.2.1. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên là thu nhập cao . 95

2.4.2.2. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên là được xã hội coi trọng 97

2.4.2.3. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên là công việc ổn định 99

2.4.2.4. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên là theo sở thích 101

2.4.2.5. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên là làm việc đúng

chuyên môn 102

2.5. Định hướng về nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp 104

2.5.1. Xu hướng lựa chọn làm việc tại các đô thị . 104

2.5.2. Sinh viên định hướng làm việc tại các vùng khác khi đã

xác định cơ hội việc làm . 108

Kết luận

1. Kết luận . 112

2. Khuyến nghị . 115

1. Về góc độ quản lý của trường . 115

2. Đối với sinh viên . 116

3. Một số dự báo . 117

Tài liệu tham khảo . 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY