Tóm tắt Luận văn Đình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà Nẵng

Từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới và khuyến nghị của ILO đã đặt ra nhiều vấn đề trong xây dựng, thực hiện pháp luật về đình công và giải quyết đình công ở nước ta:

- Pháp luật về đình công và giải quyết đình công, một mặt phải phù họp với các điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, mặt khác phải hướng tới sự tương thích với pháp luật lao động quốc tế.

- Pháp luật về đình công và giải quyết đình công phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong quan hệ lao động, các chủ thể có liên quan; đảm bảo lợi ích chung của nhà nước, xã hội.

- Cơ chế giải quyết đình công đảm bảo sự linh hoạt, hiệu quả với nhiều phương thức khác nhau, mở rộng sự tham gia của các thiết chế vào quá trình giải quyết đình công một cách hợp lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY