Tóm tắt Luận văn Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Chương 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ

CỦA THẨM PHÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

1.1. KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA THẨM PHÁN

1.1.1. Khái niệm Thẩm phán, địa vị pháp lý của Thẩm phán

Trong bộ máy nhà nước, Tòa án nhân dân có một vị trí đặc biệt quan

trọng - là cơ quan duy nhất có chức năng xét xử các vụ án hình sự, dân sự,

hôn nhân gia đình, lao động, kinh tế, hành chính, kinh doanh thương mại và

giải quyết các công việc khác theo quy định của pháp luật như thi hành án,

giải thích pháp luật Bằng hoạt động của mình, Tòa án bảo vệ pháp chế xã

hội chủ nghĩa, quyền dân chủ của công dân, của tập thể, bảo vệ tính mạng,

sức khỏe, tài sản, tự do, nhân phẩm danh dự của công dân và bảo vệ tài sản

của Nhà nước. Thông qua hoạt động xét xử, Tòa án góp phần giáo dục công

dân ý thức pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống, tham gia cuộc

đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY